ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Opiekuńczych
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu


                                                                                              Zielona Góra, 24 luty 2009 r.                                     INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


                   Na stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu „Retro”
                            w Zielonej Górze przy ulicy Reja numer 8


Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu „Retro” w Zielonej Górze została wybrana Pani Elżbieta Potocka, zamieszkała w Zielonej Górze.


                                                   Uzasadnienie:


Pani Elżbieta Potocka posiada największą wiedzę na temat pracy na proponowanym stanowisku Kierownika Domu Dziennego Pobytu „Retro” w Zielonej Górze oraz jej cechy osobowościowe spełniają oczekiwania pracodawcy.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Opiekuńczych
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Frątczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Frątczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-04 10:23:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Frątczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-04 10:23:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Frątczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-04 10:23:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ogłoszenie o naborze na stanowiska Kierownika Domu Dziennego Pobytu

Akapit nr 1 - brak tytułu


                                     Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych 
                                         w Zielonej Górze ul. Witebska nr 2 


                                                   OGŁASZA NABÓR

                               na stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu
                                    w Zielonej Górze przy ulicy Reja numer 8


1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1/ wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, o kierunku: psychologia, socjologia lub pedagogika – specjalność: opiekuńcza, specjalna, terapeutyczna, rewalidacyjna;
b) min. 10 letni staż pracy;
c) niekaralność;
d) min. 3 lata pracy w bezpośrednim kontakcie z seniorami;
2/ wymagania dodatkowe:
a) oświadczenie o niekaralności;
b) preferowane cechy osobowościowe: samodzielność, kreatywność, empatia, wyrozumiałość,
cierpliwość, odpowiedzialność.

2. zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
1) odpowiedzialność za realizację zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego CUO, dotyczących Domu Dziennego Pobytu, a w szczególności:
a) organizowanie opieki i zajęć dla osób starszych i chorych, w szczególności dotkniętych otępieniem starczym;
b) zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim przebywającym tam podopiecznym;
c) organizowanie życia kulturalnego dla osób korzystających z usług DDP, w tym organizacja
i udział w różnego rodzaju świętach;
d) prowadzenie ewidencji osób korzystających z usług DDP;
e) zapewnienie wyżywienia oraz zapewnienie właściwej jakości i rzetelnego rozdziału posiłków
(obiady i kolacje dla podopiecznych DDP);
f) zapewnienie odpowiednich warunków pobytu i atmosfery DDP;
g) naliczanie i pobieranie odpłatności za posiłki;
h) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, p. poż.;
i) nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym pomieszczeń DDP;
j) odpowiedzialność i prawidłowe zabezpieczenie mienia placówki;
k) współpraca z pracownikami socjalnymi w celu rozpoznania i zaspokojenia potrzeb wszystkich
podopiecznych;
l) współpraca z przedsiębiorcami i podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania dodatkowych
funduszy i darowizn pozwalających na rozszerzenie działalności DDP;
2) uprawnienia:
a) przyjmowanie podopiecznych kierowanych do DDP;
b) współpraca z rodzinami podopiecznych;
c) współpraca ze specjalistami koniecznymi do zapewnienia prawidłowej opieki podopiecznym;
d) organizowanie i nadzór nad pracą pracowników zatrudnionych w DDP.

3. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku;
2) życiorys;
3) list motywacyjny;
4) kserokopie dyplomów świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata;
6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
7) kserokopie zaświadczeń ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Termin: 13 luty 2009;
2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
3) miejsce:
a) Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze ul. Witebska numer 2, 65-634 Zielona Góra, pokój nr 3 (kadry)
b) jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu”.

5 Dodatkowe informacje:
1) kontakt: tel. 326 65 95, 454 63 60
2) aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Opiekuńczych po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
3) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Centrum Usług Opiekuńczych przy ul. Witebskiej 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Opiekuńczych (www.bip.cuo.zgora.pl).
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się zostaną odesłane pocztą.


                                                                          Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych
                                                                                    Elżbieta Sochacka


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Opiekuńczych
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Frątczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Frątczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-03 14:26:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Frątczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-03 14:27:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Frątczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-02-03 14:27:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

informacja o wynikach naboru

Akapit nr 1 - brak tytułu


                                                                                          Zielona Góra, 30 grudnia 2008 r.                INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Na stanowisko Administratora w dziale Usług Opiekuńczych
Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze przy ulicy Witebskiej numer 2


Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Administratora w dziale Opieki Domowej Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze została wybrana Pani Jolanta Meller, zamieszkała w Droszkowie.


Uzasadnienie:


Pani Jolanta Meller posiada największą wiedzę na temat pracy na proponowanym stanowisku administratora w dziale Opieki Domowej oraz jej cechy osobowościowe spełniają oczekiwania pracodawcy.


                                                                                 Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych
                                                                                                 Elżbieta SochackaRejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Opiekuńczych
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Frątczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Frątczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 09:01:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Frątczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 09:01:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Frątczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-31 09:01:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lista kandydatów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 19/2008
Kierownika Centrum Usług Opiekuńczych
w Zielonej Górze z dnia 27 listopada 2008 r.


Zielona Góra, 23 grudnia 2008 r.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM


Na stanowisko Administratora w dziale Opieki Domowej
Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze przy ulicy Witebskiej numer 2b


Informuję, że po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności
Z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze do postępowania sprawdzającego zakwalifikowali się następujący kandydaci:

lp.

Imię i nazwisko
miejsce zamieszkania
1 Barbara Meyer Zielona Góra
2 Marta Nagi Łężyca
3 Zuzanna Puch Zielona Góra
4 Jolanta Meller Droszków
5 Danuta Nowak Zielona Góra
6 Anna Gajowska Nowa SólRozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 grudnia 2008 roku od godz.9.00 w Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze, przy ulicy Witebskiej numer 2.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Opiekuńczych
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Frątczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Frątczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-30 08:49:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Frątczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-30 08:49:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Frątczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-30 08:49:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

nabór na wolne stanowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                       Zielona Góra, 05 grudnia 2008


                      Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze ul. Witebska nr 2
                                                     OGŁASZA NABÓR
                             na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Opiekuńczych
                                      w Zielonej Górze ulica Witebska numer 21.Stanowisko i miejsce w strukturze organizacyjnej: administrator w Dziale Opieki Domowej.

2. Wymagania w stosunku do kandydatów:
A. wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
b) niekaralność;
B. wymagania dodatkowe:
a) mile widziany staż pracy i doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej lub służbie zdrowia;
b) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych;
c) umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej, preferowane cechy osobowościowe: cierpliwość, odpowiedzialność, odporność na stres, dyspozycyjność, empatyczność, stanowczość.

3.Szczegółowe zadania na stanowisku:
a) prowadzenie spraw związanych z organizacją usług opiekuńczych na terenie miasta Zielona Góra, w tym wizyty w domach podopiecznych;
b) współpraca z rodziną podopiecznego, służbą zdrowia i innymi placówkami w zakresie załatwiania bieżących spraw dotyczących sytuacji życiowej podopiecznych;
c) prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy pracowników wykonujących usługi opiekuńcze (opiekunki domowe);
d) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zleconych usług;
e) prowadzenie dokumentacji związanej z świadczonymi usługami opiekuńczymi, dotyczącej: podopiecznych, pracowników działu usług opiekuńczych.

4. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dyplomów świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) termin: 19 grudnia 2008;
2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
3) miejsce:
a) Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze ul. Witebska numer 2, 65-634 Zielona Góra, pokój nr 3 (kadry);
b) jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko administratora”.

6 Dodatkowe informacje
:
1) kontakt: tel.326 65 95, 454 63 60
2) aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Opiekuńczych po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
3) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Centrum Usług Opiekuńczych przy ul. Witebskiej 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Opiekuńczych (www.bip.cuo.zgora.pl).
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się zostaną odesłane pocztą.
 


                                                                          Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych
                                                                                      Elżbieta Sochacka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Opiekuńczych
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Frątczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Frątczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-05 10:01:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Frątczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-05 10:02:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Frątczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-05 10:02:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ogłoszenie o naborze

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra 01 marca 2006 roku
 
 
Kierownik Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze ul. Witebska nr 2
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko psychologa – terapeuty zajęciowego w Domu Dziennego Pobytu  w Zielonej Górze na Osiedlu Pomorskim numer 28


1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1/ wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, o kierunku: psychologia (preferowana specjalność psychologia
kliniczna);
b) niekaralność;

2. wymagania dodatkowe:
a) mile widziany staż pracy i doświadczenie zawodowe;
b) predyspozycje psychiczne i fizyczne wymagane do pracy z osobami starszymi, chorymi
psychicznie;
c) preferowane cechy osobowościowe: empatia, wyrozumiałość, cierpliwość,
odpowiedzialność.

3. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku;
2) życiorys;
3) list motywacyjny;
4) kserokopie dyplomów świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe
kandydata;
6) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
zawodowe kandydata;
7) kserokopie zaświadczeń ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) Termin: 15 marca 2006
2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem
poleconym;
3) miejsce:
a) Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze ul.Witebska numer 2, 65-634 Zielona Góra,
pokój nr 3 (kadry)
b) jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na
stanowisko psychologa – terapeuty zajęciowego w Domu Dziennego Pobytu”.

5 Dodatkowe informacje:
1) kontakt: tel.326 65 95, 454 63 60
2) aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Opiekuńczych po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane;
3) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku
Centrum U sług Opiekuńczych przy ul. Witebskiej 2 oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Centrum Usług Opiekuńczych (www.bip.cuo.zgora.pl).
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się zostaną odesłane
pocztą.
 

Kierownik Centrum Usług Opiekuńczych
Elżbieta Sochacka


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Opiekuńczych
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Frątczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Frątczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-03-01 09:21:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Frątczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-03-01 09:21:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Frątczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-03-01 09:21:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »